Vydali jsme report Udržitelné Česko 2023: Udržitelné projekty, které byste měli znát

Praha, 6.3.2023. Business Leaders Forum (BLF), nejstarší česká platforma odpovědného podnikání a udržitelného rozvoje, vydává report Udržitelné Česko 2023. Report představuje zajímavé a inovativní projekty českých firem v oblasti udržitelnosti. Součástí letošního ročníku reportu jsou opět také výsledky národního výzkumu agentury IPSOS na téma Úspěšný lídr a ESG.

 

„Čím dál častěji se skloňuje slovo polykrize jako popis toho, jakým výzvám v současné době čelíme. Její řešení vyžaduje mimo jiné odvážné nové formy podnikatelského vedení. My věříme, že právě firmy jsou často nejlépe vybaveny k implementaci řešení přímo na místě a ve velkém měřítku. Ukazovat příklady dobré praxe je proto velmi důležité,“ říká ředitelka BLF Michaela Stachová.

 

Czech News Center maximalizuje udržitelnost své operativy

Mediálním partnerem letošního reportu je deník e15, který je součástí mediálního domu Czech News Center (CNC). „Rozhodli jsme se pro významný krok směrem k maximální udržitelnosti a naše výtisky jsou od června loňského roku baleny v recyklované fólii s certifikací Modrý anděl. Tato fólie je tvořena z více než 80 % použitého plastového odpadu, což je skvělá zpráva pro naši planetu. Tento krok je součástí našeho dlouhodobého závazku být v souladu s principy udržitelnosti, které nás všechny obklopují,“ říká Martina Říhová, generální ředitelka mediálního domu Czech News Center.

 

Budoucnost ESG

„Pokud jste ředitelem společnosti, která v oblasti změny klimatu nepodniká žádné kroky, nebo dokonce vědomě poškozuje planetu a její obyvatelstvo, pravděpodobně za to ponesete následky,“ říká Sandra Feltham, prezidentka BLF a zakladatelka Flagship Impact. Sandra Feltham v reportu představuje 10 ESG trendů, které by měli nejen firemní lídři sledovat. Sandra hovoří o odpovědnosti za nečinnost, vládních předpisech a standardech, investicích, obnovitelné energii, greenwashingu a mnohém dalším.

 

Lokální best practice příklady z praxe

Z lokálních best practices představuje report Udržitelné Česko 2023 například Škoda Social Week, akci Škoda Auto, která pomáhala v orientaci v těžkých životních situacích a iniciovala zvýšení povědomí o sociálních tématech.

Na sociální faktory se zaměřuje také společnost Albert, který poukazuje na mezigenerační dialog a diverzitu ve svém provozu.

Společnost ČEZ uvedla do provozu zbrusu nový horkovod z Jaderné elektrárny Temelín do Českých Budějovic. Jeho zprovoznění je významným krokem k dekarbonizaci českého teplárenství. Teplo vyrobené z bezemisního zdroje ušetří ročně přes 80 000 tun CO₂ a urychlí odklon městské teplárny od hnědého uhlí, které je zatím dominantním zdrojem.

GasNet chce do roku 2050 stát klimaticky neutrální, docílí toho využitím nízkoemisních a bezemisních plynů: biometanu a zejména vodíku.

Tchibo se zasadilo o zelenou námořní přepravu – pro zrychlení komerčního využití bezemisní námořní dopravy v loňském roce vznikla aliance ZEMBA, jejímiž zakladateli jsou kromě Tchibo také společnosti Amazon a Patagonia, spolu s institutem Aspen.

Společnost JRD popisuje developerský projekt Green Port Strašnice, který vznikl v pražských Strašnicích jako soubor tří pasivních domů se 156 “zdravými byty”, které co nejméně zatíží přírodu.

MALFINI díky realizaci projektu udržitelné balení ročně ušetří obalový materiál, jehož roční úspora CO₂ dosahuje zhruba 47 000 kg. Spotřebu papíru snížili v tomto projektu o 84 %.

Společnost Mattoni 1873 zavádí koncept Nature positive, který propojuje hlavní aspekty enviromentální udržitelnosti: ochranu biodiverzity, cirkularitu a snižování uhlíkové stopy. Těmito kroky se chce zasadit o zlepšení a obnovu přírody, nejen o pouhou minimalizaci negativního vlivu.

Společnosti ORLEN Unipetrol a ORLEN UniCRE spustily pilotní projekt, který je zaměřen na sběr použitého kuchyňského oleje z domácností. Projekt má přispět k výzkumu využití odpadních olejů pro výrobu biopaliv, případně dalších produktů s nízkou uhlíkovou stopou.

Společnost Passerinvest Group se zaměřuje na principy budování modrozelené infrastruktury a eliminaci tepelných ostrovů, například systematickým budováním střešních zahrad.

 

Celý report Udržitelné Česko 2023 naleznete zde. Součástí jsou výsledky národního výzkumu agentury IPSOS na téma “ÚSPĚŠNÝ LÍDR A ESG”, popis toho, jak Business Leaders Forum měřilo uhlíkovou stopu konference ESG Leadership 2023 a pozvánku na příští, již 7. ročník, konference, která se bude konat 16. září 2024.

Oznámení o souborech cookie ve WordPressu od Real Cookie Banneru