Udržitelnost očima investiční společnosti BlackRock a energetické firmy E.ON

Na konci dubna jsme se podíleli na konferenci zabývající se tématem udržitelnosti v podnikání V4 ESG Conference. Maďarské Business Leaders Forum, které konferenci pořádalo, věří, že bez zdravého privátního sektoru, který se zasazuje o ESG (Environmental, Social, Governance) cíle, se státy  mohou jen těžko udržitelně vyvíjet. S tím souhlasíme a abyste ani vy nepřišli o zajímavé poznatky a tipy od předních odborníků na udržitelnost, najdete ty nejpodstatnější v tomto článku.

Klíčem k úspěchu je spojení našich sil,” začíná konferenci prezident maďarského Business Leaders Fora a člen představenstva ve společnosti E.ON, Zsolt Jamniczky.

I proto vznikla celá konference, kde přední lídři z byznysu, státní správy i veřejnosti sdílí nejnovější poznatky, osvědčené praktiky a vědecké názory na udržitelné investování v rámci regionu V4. Jednou z nich je i Mirjam Staub-Bisang, výkonná ředitelka investiční společnosti BlackRock Switzerland.

Udržitelné investování

BlackRock působí na švýcarském trhu už více než 25 let. V lednu roku 2020 svým zákazníkům a dalším stakeholderům společnost oznámila, že začne udržitelnost brát ještě vážněji než doposud. V dnešní době každá aktivní investiční strategie společnosti zahrnuje také ESG cíle, do svého portfolia začlenili již 93 udržitelných investičních řešení. I technologie, kterou firma používá, je teď udržitelnější, a to o 1200 udržitelných metrik. Díky tomu může společnost svým klientům pomoci pochopit ESG a klimatickou krizi zase o něco lépe.

V tomto roce jde firma ještě o krok dál. Své stakeholdery informovala, že do roku 2050 by měla být všechna portfolia klientů BlackRock s nulovými emisemi CO2.

Změnu investičních portfolií BlackRock zakládá na dvou předpokladech: 

Prvním předpokladem je to, že ceny aktiv a rizika portfolií v tuto chvíli plně neodráží faktory spojené s udržitelností. Druhým je, že tržní faktory urychlí přerozdělení kapitálu emitentům a aktivům, které zohledňují udržitelnost, což zase ovlivní jejich hodnotu.

E.ON je udržitelný. Protože se to vyplatí

E.ON je energetická společnost se silným smyslem pro udržitelnost. V budoucnu se chce soustředit na energie z obnovitelných zdrojů, přenosové soustavy a zákaznická řešení – v tom vidí budoucnost energetického světa. Na konferenci za společnost vystoupil viceprezident pro udržitelnost a klima, David Radermacher.

Jsme energetickou společností a výrobcem elektřiny, a v ochraně klimatu tudíž zaujímáme klíčovou pozici. Skutečností je, že při naší činnosti dochází k uvolňování velkého množství skleníkových plynů s účinkem na klima. Bezpečné zásobování energií se stále ještě neobejde bez uhlí jakožto součástí energetického mixu. Proto své výrobní portfolio optimalizujeme tak, aby položka výroby energie z uhlí byla menší, šetrněji spravovaná a doplňovaná energiemi z obnovitelných zdrojů,” uvádí EON na svém webu

Společnost přiznává, že v minulosti patřila mezi firmy, které spíše znečišťovaly planetu, než že by se staraly o její udržitelnost. Od té doby se už ale leccos změnilo a dnes jsou ESG cíle pro společnost zásadní. Napomáhá Evropě k uhlíkové neutralitě, podporuje diverzitu ve svých týmech a přirozené je i férové chování ke všem zaměstnancům. Udržitelnost se pro E.ON stala vůdčím principem v byznysu a do budoucna ji považuje za klíčovou součást své strategie, bez které si nemůže zachovat svou důvěryhodnost vůči klientům. Cítí, že zákazníci od společností očekávají proaktivní chování při řešení klimatické krize.

E.ON uchopil ESG holisticky a výsledky očekává především z dlouhodobého hlediska. Mezi jejich ESG cíle patří diverzita ve společnosti, důraz na lidská práva a budoucnost práce, začlenění komunit, zásady bezpečí a zdraví při práci a efektivní zdroje. Tyto cíle investoři společnosti schvalují a podporují. Zároveň uvádějí, že když firma důsledně dodržuje svá kritéria v oblasti životního prostředí a sociální oblasti, stakeholderům výsledky naznačují, že je dobře vedena a přistupuje komplexněji k řízení rizik. Firmy také často vykazují nižší náklady kapitálu a mají i další výhody, ač některé z nich jdou jen těžko spočítat. Patří mezi ně lepší přijetí společností do místních komunit, zvýšená odolnost společnosti, zajištění bezpečnosti dodávek a dlouhodobě úspora nákladů.

Pokud vás zajímá, jak firmy k udržitelnosti a ESG přistupují, sledujte také naši facebookovou stránku a LinkedIn!

Oznámení o souborech cookie ve WordPressu od Real Cookie Banneru