Spolupráce firem s obcemi a veřejnou sférou

V rámci pravidelných vzdělávacích akcí, které Business Leaders Forum pořádá, proběhl v březnu seminář na téma spolupráce firem s obcemi a veřejným sektorem. Sešli jsme se tentokrát „offline“ v Main Point Karlín, sídle naší členské společnosti Kooperativa, která byla naším hostitelem.

Za pojišťovnu Kooperativa nás na místě přivítal Milan Medek, který nám také představil samotnou budovu Main Point Karlín. Je výjimečná tím, že při její stavbě byl kladen důraz na minimalizaci energetické náročnosti i vlivu na životní prostředí. Získala za to také mnohá ocenění, včetně titulu Stavba roku 2012.

Prvním řečníkem byl Michal Kormaňák, vedoucí divize Public Affairs agentury Ipsos. Mluvil o tom, jak lidé vnímají udržitelnost obcí. Platí, že většina lidí v poslední době nezaznamenala ani spolupráci firem s obcemi ani aktivitu samotných obcí v oblastí společenské odpovědnosti či udržitelnosti. Ti, kteří ji zaznamenali, jsou převážně mladší lidé s vysokoškolským vzděláním a vyššími příjmy. Podle Čechů by se obce měly nejvíce zaměřovat na pravdivou komunikaci s obyvateli, na udržitelné nakládání s přírodními zdroji a na ochranu životního prostředí a péči o krajinu.

Druhým řečníkem byl Milan Medek, CSR manažer a výkonný ředitel Nadace Kooperativy. Jeho tématem byla Platforma VIZE 0 – nula obětí na silnicích. Platforma VIZE 0 prosazuje systémové změny, aktivně ovlivňuje bezpečnost na silnicích, edukuje veřejnost a podporuje dopravně-bezpečnostní projekty. V platformě spolupracuje vedle pojišťovny Kooperativa 24 partnerů, kteří společně vedou 15 projektů. Mezi partnery patří např. Ministerstvo dopravy, několik vysokých škol, Policie ČR, Škoda Auto a další. Platforma VISE 0 také dlouhodobě edukuje veřejnost v problematice chování na silnicích a agresivity za volantem. Spojila se v tom mimo jiné s kapelou Čechomor a na jaře 2023 startuje kampaň Nenechte se rozladit.

Dalším řečníkem byl zástupce společnosti Orlen Unipetrol pan Martin Růžička, který s námi sdílel své zkušenosti se spoluprací s obcemi v oblasti odpadového hospodářství. Společnost Orlen Unipetrol totiž plánuje v rámci své činnosti výrazně pomoci obcím s recyklovaným plastovým odpadem ze žlutých popelnic. Umožní jí to kombinace chemické a mechanické recyklace. Cílem je fungovat do roku 2030 plně cirkulárně. Mezi očekávané přínosy patří zvýšení míry využití materiálů a snížení emisí CO2.

Posledním řečníkem byla paní Zuzana Drhová, zástupkyně ředitele Pražského inovačního institutu. Její příspěvek se týkal projektu Cirkulární Praha 2030. Praha průběžně snižuje ekologickou stopu a směřuje k uhlíkové neutralitě v roce 2050. Praha si dala cirkularitu za svůj cíl z několika důvodů. 45 % globálních emisí CO2 se váže na produkci a spotřebu jídla, materiálů a výrobků, které denně využíváme. 30 % vyprodukovaných potravin se v EU vyhodí. V Praze pochází 95 % materiálů využitých ve stavebnictví z primárních zdrojů. Stavebnictví v Praze také produkuje 70 % odpadu, proto je to jedna z oblastí, na které se projekt zaměřuje. Dalšími jsou voda, zemědělství a odpady.

Všichni řečníci představili výjimečné příklady toho, jak mezisektorová spolupráce s jedním společným cílem může přinášet několikanásobně větší benefity, než pokud by každý pracoval sám.

Děkujeme našemu hostiteli, společnosti Kooperativa, všem řečníkům a také hostům.

Oznámení o souborech cookie ve WordPressu od Real Cookie Banneru