Nefinanční reporting –⁠ strategický nástroj nebo zbytečná administrativa?

Červnový CSR klub, setkání našich členů a partnerů, byl zaměřený na nefinanční reporting. Následující řádky vám pomohou zorientovat se v této oblasti. Dozvíte se, proč je dobré zpracovávat takovou zprávu a jaké jsou mezinárodní standardy, kterých je vhodné se držet. Můžete se také inspirovat tím, jak reporting zaváděla největší česká banka Česká spořitelna. My jednoznačně doporučujeme: reportujte také! Přidáte se tak k 80 % všech firem na světě. Že je to příliš složité? Ukážeme vám, co má správná CSR zpráva obsahovat, na co nezapomenout a jak na první nefinanční report.

Co je vlastně nefinanční reporting? 

Nefinanční reporting měří, vykazuje a hodnotí výkonnost organizace ve smyslu dosahování strategie a cílů udržitelného rozvoje. Reporting je stále častější a má mnoho názvů – CSR zpráva, zpráva o udržitelném rozvoji, ESG report nebo nefinanční report. Jde ale o jedno a to samé.

 Proč reportovat? 

Často se setkáváme s názorem, že stačí, když firma vyvíjí nějaké CSR aktivity a případné reporty představují jen administrativu navíc. Ačkoli chápeme obavu z nárůstu nežádoucí byrokracie, nefinanční reporting je pro firmu přínosný z mnoha důvodů: 

 • V budoucnu očekáváme nárůst regulace a zvýšený tlak na firmy nefinanční reporting vytvářet. Začít tak dřív, než je to dané státem, znamená stát se v této oblasti lídrem a vyhnout se zbrklé implementaci a chybám v momentě, kdy se stane report povinný i pro vaši společnost.
 • Banky a investoři dnes mnohem více pohlížejí na ESG cíle firem a jejich dosavadní aktivity. Jestliže firma nevytváří report, je složitější investory přesvědčit, že skutečně vyvíjíte strategické CSR aktivity a můžete tak přijít o možnost získat  financování. 
 • Nefinanční reporting je důležitým dokumentem pro management firmy a jeho dlouhodobé rozhodování. Bez něj nemůže vzniknout byznys case udržitelnosti. Navíc bez podpory vedení je téměř nemožné věnovat se udržitelnosti strategicky.
 • Jsou příležitosti, které bez reportingu může získat vaše konkurence. Díky reportingu můžete dobře ukázat, co v oblasti ESG děláte a odlišit se tak od ostatních firem.
 • Máte přehled o aktivitách, které vaše firma ve všech zacílených oblastech dělá a vidíte přesná, aktuální data (např. v environmentální oblasti data týkající se spotřeby, diverzity, emisí).

Standardy a rámce 

Doporučujeme zpracovávat vaši zprávu v souladu s určitým rámcem nebo standardem finančního reportingu, který zvýší její přehlednost a výpovědní hodnotu.

Standardy vám pomohou stanovit oblasti, ke kterým je vhodné se v rámci reportu vyjádřit. Nevynecháte tak žádné z důležitých témat a váš report pokryje všechny tři základní pilíře CSR – ekonomický, sociální i environmentální. Standardy také poskytují sadu ukazatelů k měření vašich aktivit, nemusíte tedy přicházet s vlastním hodnotícím systémem, data jsou srovnatelná a více kredibilní.

Při zpracování nefinančního reportu si můžete vybrat hned z několika standardů, viz obrázek níže.

Co by v reportu nemělo chybět? 

Zde je stručný přehled bodů, které by váš report měl pokrýt:

 • Profil společnosti
 • Parametry zprávy, které stanovují hranice zprávy (kam až se reportuje, délka sledovaného období)
 • Strategie (zapojení zainteresovaných stran, významná témata)
 • Struktura řízení, závazky k externím iniciativám
 • Indikátory (ukazatele výkonu)
  • ekonomické
  • environmentální
  • společenské a sociální

Nefinanční reporting v České republice 

Současná platná směrnice vydaná Evropskou komisí je NFRD (Non-Financial Reporting Directive). Za dva roky by měla vyjít nová směrnice CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive), která už upouští od názvu nefinančního reportingu.

 • NFRD

Směrnice byla implementována do českého zákona o účetnictví (č. 563/1991 Sb.), nicméně se týká pouze velkých účetních jednotek, které jsou obchodované a jsou subjektem veřejného zájmu, překračují počet 500 zaměstnanců nebo jsou to mateřské společnosti velké skupiny, které mají přes 500 zaměstnanců a jsou také subjektem veřejného zájmu. V České republice jde pouze o desítky firem.

Společnosti musí uvádět informace týkající se životního prostředí, sociálních a zaměstnaneckých otázek, lidských práv a boje proti korupci. Není však povinné zprávy vypracovávat dle standardů, i když je to doporučované.

 • CSRD 

Tato směrnice byla předložena teprve v dubnu tohoto roku a jejím cílem je zvýšení odpovědnosti firem za dopad na životní prostředí a společnost. Zároveň se nová směrnice snaží podpořit existenci veřejně dostupných informací o rizicích, které pro společnost představuje problematika udržitelnosti firem. Pokud bude implementována do našeho zákona, měla by zajistit větší spolehlivost a informovanost veřejnosti o CSR aktivitách svých oblíbených firem obecně.

Směrnice by se také týkala mnohem více společností. Konkrétně všech velkých společností kótovaných na regulovaném trhu EU, s výjimkou mikro společností a společností, které kótované nejsou. Stejně tak všech úvěrových institucí a pojišťoven, mateřských společností velké skupiny společností. Směrnice by se tak dotkla i středních a menších firem – neboť velké společnosti se v rámci svých nefinančních reportingů dotazují na CSR aktivity svých dodavatelů.

Směrnice také udává povinnost zpracovat report dle standardů, nebude možné tvořit zprávu samostatně. Používat by se měl jednotný elektronický formát a úložiště. A platnost zprávy by nově musel ověřit externí auditor.

Ovlivní pandemie COVID-19 nefinanční reporting? 

Může se zdát, že celosvětové změny událé v posledním roce mohou reportování o udržitelnosti negativně ovlivnit. Z dat však víme, že u ekonomické krize v roce 2008 k podobnému trendu nedošlo. Naopak začalo reportovat více firem. Odborníci předpokládají podobný vývoj i po světové pandemii koronaviru. V současnosti vytváří 96 % velkých firem nefinanční reporting. U malých firem je to 80 %.

Nefinanční reporting v České spořitelně 

Česká spořitelna (ČS) vytvořila svůj první report v roce 2017. Host našeho CSR klubu, Michaela Nováčková, specialistka komunikace v České spořitelně, vede a připravuje nefinanční report společnosti již čtvrtým rokem. Jak Česká spořitelna zavedla svůj první nefinanční report a kam se od té doby posunula?

Nejprve strategie

Po provedení výzkumu mezi zaměstnanci, managementem, dodavateli, zákazníky a dalšími stakeholdery se firma rozhodla pro strategii, směřování a směr svých nefinančních reportů i pro metodiku, kterou se stal rámec GRI. Jde o jednu z nejobsáhlejších a nejsložitějších metod. CSR zpráva firmě vychází každý rok samostatně. Především proto, že zpráva je zároveň poměrně odborná. Část zprávy je ale zpracována tak, aby si ji mohl přečíst i koncový zákazník. Jak se reporting v ČS vyvíjel můžete vidět v následujících bodech.

A co dále?

I v budoucnu chce Česká spořitelna udržovat úzké propojení svého reportu se strategií udržitelnosti, více spolupracovat s dalšími týmy napříč finanční skupinou, napojit se na bankovní systémy a integrovat své dceřiné společnosti. Report také plánují udělat více interaktivní a zařadit doprovodné podcasty, videopříběhy apod. Nově by ho měl ověřovat externí auditor. Česká spořitelna chce být na poli nefinančního reportingu inspirací pro ostatní firmy. A my si myslíme, že už teď se jí to daří.

Chcete pomoci se zavedením nefinančního reportu ve vaší firmě? Chcete se stát naším členem? Napište nám na info@blf.cz
CSR novinky, best practices  českých i zahraničních firem a světové zprávy zaměřené na firemní udržitelnost a odpovědnost najdete také na našem Facebooku, Linkedin a Twitter profilu.

Oznámení o souborech cookie ve WordPressu od Real Cookie Banneru