Leadership & CSR: Co nám o CSR prozradili úspěšní lídři?

Ve středu 12. června proběhla unikátní konference Leadership & CSR. Úspěšní čeští lídři představili svůj přístup k CSR a odpovídali na dotazy v rámci panelové diskuze. Velmi náš těší zájem o toto téma, který se projevil jak v počtu akreditovaných účastníků, tak v jejich aktivitě při pokládání otázek. Poděkování patří jak jim, tak skvělým řečníkům: Jitce Chizzola (ředitelce pojišťovny právní ochrany D.A.S.), Radimu Passerovi (zakladateli developerské skupiny Passerinvest Group) i Tomáši Macků (řediteli komunikace a výzkumu agentury IPSOS). Na čem se shodli naši řečníci s respondenty výzkumu na téma CSR? Pojďme si připomenout zásadní informace, které na konferenci zazněly.

Úspěšný lídr a CSR – výsledky výzkumu

  • Podle Čechů by měl lídr především umět motivovat (zmínilo 72 % respondentů), být zodpovědný (69 %) a mělo by mu záležet na svých zaměstnancích (66 %).
  • Co by pro dobrého lídra mělo být důležité? Stejně jako loni lidé zmiňují dobré vztahy na pracovišti (85 %). Vysokou hodnotu mají i kategorie Růst a rozvoj zaměstnanců (82 %) a Etické jednání (61 %).
  • “Dobrý lídr by se měl řídit morálními zásadami/hodnotami.” To je výrok, který si získal největší souhlas respondentů.

Agentura IPSOS oslovila s výzkumem na téma Leadership a CSR celkem 727 respondentů, a to už je slušný reprezentativní vzorek. Data se oproti loňskému roku změnila pouze v řádu procent, což nám napovídá, že co se týká představ o dobrém lídrovi, jsou lidé konzistentní. A jak se k tématu vyjadřovali sami čeští lídři v rámci panelové diskuze?

Co čeští lídři doporučují?

Někdy si sami lidé ve firmě prosadí CSR projekty, ve kterých se angažují a které jak jim, tak vedení, dávají smysl. Je tu cesta “od lidí”, ale i cesta “shora”, kdy vedení nastavuje CSR strategii a dává zaměstnancům možnost se na ní podílet. Publikum se mimo jiné ptalo, jak zaměstnance do CSR aktivit zapojit, když se například zprvu zdá, že o ně nemají zájem. Jitka Chizzola se vyjádřila, že důležité je především začít: “Musíte začít u toho dobrovolnictví. Začít třeba se dvěma lidmi. Mít trpělivost. Někdo musí začít a ostatní se přidají, protože si začnou o tom povídat. Jde to vzorem, ničím jiným.” A Radim Passer dodává, že jde o to zaměstnancům umožnit diskuzi: “Snažíme se mít otevřené dveře. O CSR se mluví poslední dva, tři, čtyři roky v našich zeměpisných končinách. Od roku 2002 to děláme, aniž by se o tom hovořilo, přirozenou formou.”

Publikum dalo diskutujícím najevo, že je vnímá jako ty lídry, kteří mají CSR prostě “v sobě”. Poukázalo tak na fakt, že ne všichni lídři vnímají důležitost odpovědnosti a udržitelnosti a zdaleka ne všichni jdou v tomto ohledu ostatním příkladem. Ne každý lídr vyslyší své podřízené, ať už jde o CSR strategii, nebo jiné návrhy. Jitka Chizzola reagovala velmi otevřeně: “Člověk na sobě musí pracovat. Čtyři roky jsem pracovala s koučem. Procházeli jsme práci s lidmi.” A vzkázala všem: “Chce to nebát se jít přímo za tím vedením, nebát se jít až nahoru se zeptat.”

Padla otázka i na nábor zaměstnanců, zda mají lídři možnost rozhodnout o klíčových zaměstnancích a jakým způsobem se tak rozhodují (zda podle tabulky, nebo podle citu). Jak Jitka Chizzola, tak Radim Passer se shodli, že při výběru lidí do firmy jde především o to, jaký je uchazeč jako člověk. Jitka Chizzola popisuje: “Dávám na tu lidskost. Já si s těma lidma povídám. A ptám se na všechno. Mám životopis a dělám si poznámky, jak se tam člověk dokáže otevřít. Management mám dlouhodobý a funguje to.” I Radim Passer zmiňuje, že důležitější je pro něho lidská stránka a slušnost, než schopnosti a zkušenosti a dodává radu, kterou dostal a jíž se řídí při výběru lidí: “Během prvních sedmi minut musíš vědět, jestli s tím člověkem chceš spolupracovat, nebo ne.”

Jak se vize lídra překlápí do CSR strategie?

V pojišťovně právní ochrany D.A.S. staví na hodnotách společnosti, které si neustále připomínají, ať už při různých příležitostech, nebo jejich citací na podtácku, či hodinách v kanceláři. Lidé v D.A.S. si sami mohou vybrat projekty, na které se bude firma soustředit. Spolupracují s různými nadacemi (Nadace šafrán dětem, Jsem tvůj nový kamarád, Nedoklubko, Dejme dětem šanci, NF Paragraf). Firma podporuje jejich zapojení vyhlášením Dobrodne = 1 dne volna pro zaměstnance na dobrovolnictví. Pomáhá i vězňům při zapojení do nového života projektem Yellow Ribbon Run. V D.A.S. běží i další udržitelné projekty – Právo do škol, Provoz bez papírů atd. O všech těchto projektech Jitka Chizzola, jako šéfka pojišťovny, ví, některých se sama účastní (např. zmiňovaného běhu s vězni) a dokáže o nich velmi vášnivě hovořit.

Passerinvest Group jen v roce 2018 investoval 170 mil. Kč do projektů ve prospěch veřejnosti – do sportu, náměstí i do vzdělávání.  Dříve neudržovaný brownfield Brumlovka v Praze 4 se za dvě desetiletí proměnil v multifunkční areál BB Centrum, který poskytuje pracovní příležitosti, bydlení, služby, kulturní, sportovní a společenské vyžití. Passerinvest Group zde nestaví jen budovy s nezbytným parterem a zelenými střešními střechami, ale svou celospolečensky odpovědnou strategií investování prostředků do neziskových projektů sloužících veřejnosti, bez jakýchkoliv dotací či příspěvků od státu, je příkladem pro další podobné projekty. Za tuto dobu společnost investovala více jak 1,5 miliardy Kč do neziskových projektů. Zakladatel a CEO společnosti, Radim Passer také akcentoval, jak se společnost transformovala z developera na dlouhodobého investora, který již neprodává dříve postavené budovy v BB Centru, ale věnuje se jejich dalšímu rozvoji a správě. Při tom zohledňuje právě udržitelnost a well-being všech, kteří zde bydlí, nebo chodí do práce. Součástí BB Centra je bezpočet restaurací a  kaváren, obchody a služby, v roce 2018 přibylo centrální náměstí Brumlovka, kde se pořádají společenské a kulturní akce pro širokou veřejnost z celé Prahy, ale najdete zde i mateřskou, základní a střední křesťanskou školu a hlavně spoustu zeleně, vodních prvků, parků a sportovních i dětských hřišť. Radim Passer se zapojuje do mnoha charitativních aktivit v místě, kde s rodinou žije. Na Sedlčansku např. vybudoval volnočasový park Drama věků, dětské dopravní hřiště, obchod i místní modlitebnu a další.

My v Business Leaders Forum jsme potěšeni, že na letošní ročník konference přijali pozvání tak významní lídři, o jejichž úzkém vztahu k odpovědnosti a udržitelnosti není pochyb. I nadále budeme podněcovatelem diskuze na toto téma a již nyní se těšíme na další ročník konference. Zajímá vás toto téma? Chcete se i vy zapojit, nebo máte nápady, jak konferenci dále rozvíjet? Kontaktujte nás.

Oznámení o souborech cookie ve WordPressu od Real Cookie Banneru