Jak si vytvořit udržitelný a odpovědný dodavatelský řetězec

Únorový BLF klub byl zaměřený na téma, které si naši členové sami zvolili: Jak vybírat dodavatele odpovědně. Pozvali jsme tedy tři řečníky, mezi nimiž byl odborník na zadávání zakázek ve veřejném sektoru, ale i zástupci firem, kteří s námi sdíleli příklady z praxe.

Prvním hostem byl Adam Gromnica z Projektu MPSV Odpovědný přístup k veřejným nákupům – Strategické zadávání veřejných zakázek. Smyslem projektu je zasazovat odpovědnost do veřejného nákupu a vysvětlovat koncept odpovědného veřejného zadávání českým zadavatelům. Adam Gromnica představil principy, na kterých nákup ve veřejném sektoru stojí a vybral příklady udržitelných a odpovědných tendrů, které jsou relevantní i pro privátní sektor.

„Udržitelné nakupování nestojí víc, ale špatné zadávání ano.” – Shaun McCarthy, OBE

Co je vlastně odpovědné zadávání (veřejných) zakázek? 

Jde o proces, při kterém zadavatel nakupuje produkty, služby a stavební práce, které potřebuje, přičemž získává maximální hodnotu za peníze a vytváří prospěch pro společnost a ekonomiku, při minimalizaci negativních dopadů na životní prostředí.

Inspirativní metodickou podporu k zelenému nakupování najdete na webu Evropské komise stejně jako podporu pro sociální odpovědnost při zadávání veřejných zakázek

Metodika je k dispozici i v češtině a může vám pomoci s výběrem kritérií hodnocení dodavatele v tendrech. Například pro nákup počítačů nejde jen o životnost výrobku a spotřebu energie, hodnotit lze i prodloužení životnosti výrobku, obsah nebezpečných látek nebo možnosti nakládání s výrobky na konci jejich životnosti.

V roce 2017 byla také schválena norma ISO 20400. Jde o návod, jak může jakákoli organizace nastavit svoje vnitřní procesy souvisící s nakupováním tak, aby byly udržitelnější. Užitečná může být především firmám a organizacím, které by chtěly s odpovědným zadáváním začít, ale nejsou si jisté, jak na to.

Příklady dobré praxe: 

Adam Gromnica uvádí například město Jičín, ve kterém dvě dámy, z oddělení veřejných zakázek změnily chod celého úřadu. Nadchly se pro udržitelnost, zajistily zpracování strategických dokumentů i proškolení personálu a město začalo nakupovat jinak. V roce 2019 bylo město Jičín za svůj přístup k udržitelným veřejným zakázkám i oceněno. „Zapotřebí je komunikace a iniciátor změn. Bez toho se změna neuděje,” komentuje situaci v Jičíně Adam Gromnica.

Jak zajistit udržitelnost, kvalitu zakázky v déledobé perspektivě? Je třeba změnit kritéria výběrového řízení zakázek například v podobě sofistikovanějších metod hodnocení nabídek. Není nutné vybírat pouze podle nejnižší ceny, ale přihlédnout také k nákladům životního cyklu. Celkově je možné  uvažovat o kvalitě zakázky v širším kontextu a delší časové perspektivě.

U nakupování automobilů je třeba myslet i na předpokládanou spotřebu pohonných hmot a také předpokládané emise za dobu životnosti 200-250 tisíc kilometrů

Best practice udržitelného přístupu k nákupu ve skupině SKANSKA

Abychom si odpovědné zadávání ukázali i v praxi, pozvali jsme na náš BLF klub zástupce ze skupiny SKANSKA, Miroslava Koberu a Evu Nykodymovou. Společně nám ve své prezentaci předali, jak funguje udržitelné nakupování ve společnosti, která se zabývá stavební a developerskou činností, a která je zároveň lídrem v oblasti udržitelnosti ve svém oboru. V podnikání používá co nejvíce obnovitelných složek materiálů, upcykluje a neopomíná ani principy cirkulární ekonomiky.

Své projekty Skanska vždy certifikuje, dbá na to, jaké materiály při nich dodavatelé používají, aby byly skutečně nezávadné, což souvisí s velmi přísnou a důkladnou kontrolou obsahu velké škály nebezpečných složek.  Eva Nykodymová nicméně vysvětluje, že často není jednoduché v České republice ty správné a opravdu odpovědné dodavatele najít. Proto se například na stavbu Skansky nikdy nedostane dřevo, které nemá certifikaci FSC. Eva Nykodymová nicméně vysvětluje, že často není jednoduché v České republice ty správné a opravdu odpovědné dodavatele najít.

„Kromě jednoho mimopražského projektu máme všechny naše budovy od roku 2017 certifikované certifikací BREEAM. (…) Všechny naše budoucí projekty už získávají předběžnou certifikaci na úrovni Very Good,” popisuje zástupce skupiny Skanska Miroslav Kobera

SKANSKA své projekty vždy certifikuje 

Přitom právě stabilní a odpovědní dodavatelé jsou pro skupinu klíčoví. Pravidelně si své dodavatele vyhodnocuje a zaznamenává si, jak jsou schopni udržitelné zakázky Skansky plnit. Všichni dodavatelé také procházejí tendry a mnoho času před započetím spolupráce tráví společnými schůzkami, kde si vyjasňují, co od vzájemné spolupráce očekávají a vyžadují.

„Zpočátku se naši dodavatelé divili, proč vyžadujeme certifikaci dřeva. Dnes už to berou jako samozřejmost. Pomalu se z toho stává standard. Nových řešení bych se proto nebál, když máte toho správného partnera,” radí Kobera.

Chcete své zakázky zadávat udržitelně a odpovědně? Níže najdete několik bodů, které vám k tomu pomohou: 

  1. Vybírejte dodavatele, kteří mají nastavenou strategii udržitelnosti.
  2. Zahrňte udržitelnost a odpovědnost do kritérií, kterými budete dodavatele hodnotit.
  3. Vyžadujte od dodavatelů relevantní certifikace.
  4. Komunikujte s dodavateli transparetně a včas (ještě než reálně zadáte zakázku).
  5. Pomozte svým dodavatelům v těch oblastech, kde jste v udržitelnosti dál – inspirujte je svými best practice.
  6. Podporujte své zaměstnance, aby se stali iniciátory změn.
  7. Snažte se vytvářet minimum odpadu, využívejte recyklované materiály.
  8. Získávejte zdroje odpovědně.

Sledujte naši facebookovou stránku, Twitter a LinkedIn, na kterých vás informujeme o nejnovějších BLF akcích a udržitelných novinkách! 

Oznámení o souborech cookie ve WordPressu od Real Cookie Banneru