Jak a proč omezit emise skleníkových plynů ve vaší firmě?

Našim členům nabízíme každý měsíc přednášky nebo workshopy, na kterých se mohou společně seznámit s tématem, které je pro jejich firmu důležité a relevantní, a zároveň mají díky tomu prostor sdílet své best practices a inspirovat se navzájem. Není tomu jinak ani v posledních měsících, pouze jsme naše pravidelná setkání přesunuli do online prostoru. V květnu jsme se zaměřili na téma ekologie ve firmě. Životní prostředí je totiž jedním ze 3 pilířů, ve kterých chceme firmy inspirovat k udržitelnosti (těmi dalšími jsou Lidé a Trh).

19. května jsme na exkluzivní setkání Marketplace přizvali odborníky na dvě významná ekologická témata. Daniel Paulus se věnuje analýze vodního hospodářství v ČR a rozvoji byznysu. Josef Novák je expertem na měření uhlíkové stopy a ředitelem institutu CI2. V tomto článku se zaměříme na téma emisí a v tom příštím na využití vody v dnešní době a její (ne)dostatek.

Emise skleníkových plynů

Množství skleníkových plynů v našem ovzduší se neustále zvyšuje. Ovzduší je tak plné freonů, oxidu dusného, metanu a dalších plynů, které v tomto velkém množství situaci jen přitěžují. Pokud se bude dál zvyšovat množství skleníkových plynů tímto tempem, za pár let bude v České republice středomořské klima.

Prozatím se situace celosvětově každý rok zhoršuje. Na obrázku níže můžeme například vidět uhlíkovou stopu města New York za jeden jediný rok.

Jak uhlíkovou stopu měříme? 

Uhlíková stopa firem, nebo produktů se měří nepřímo. Například pomocí spotřeby papíru dané firmy, počtu služebních cest, spotřeby tepla a podle dalších faktorů. Na grafice můžeme přesně vidět, jak se uhlíková stopa firem tvoří:

Z grafiky tak můžete jasně vyčíst, jak může vaše firma zmenšit svou uhlíkovou stopu. Můžete tedy například snížit počet pracovních letů, zmenšit počet poslaných e-mailů a vytisknutých papírů nebo vyměnit služební automobily se spalujícími motory za elektromobily.

Například banka MONETA Money Bankt si nastavila jasný cíl: snížit do roku 2020 svou uhlíkovou stopu o 20 %. Jak toho úspěšně docílila? Začala využívat zelenou elektřinu, přesídlila do moderní úsporné budovy, nahradila klasické automobily za elektromobily, součástí byl ale i například reporting CDP a další činnosti. Zkuste si také nastavit podobné cíle, které jsou jasné a měřitelné.

A pokud máte pocit, že vaše firma už nemá, jak více svou stopu zmenšit, můžete firemní uhlíkovou stopu kompenzovat. Tedy investovat do projektů, které pomáhají ke snížení uhlíkové stopy tam, kde je to nejvíc třeba.

Oznámení o souborech cookie ve WordPressu od Real Cookie Banneru