Flexibilita v byznysu – ohlédnutí za workshopem

Workshop Flexibilita v byznysu přinesl komplexní pohled na flexibilitu práce. Nejde jen o tak často zmiňovaný home-office. Flexibilita se týká jak místa výkonu práce, tak času, nebo způsobu spolupráce. Česká republika přitom ve srovnání s průměrem celé EU ve flexibilitě zaostává.

Zdenka Studená, Managing Partner ve společnosti FLEXJOBS, představila některá zajímavá data. V předchozích letech pracovalo u nás na částečný úvazek pouhých 6% osob. V EU oproti tomu takto pracuje 19%. Výzkum IWG (International Workplace Group) ukázal, že 80% lidí v případě dvou obdobných pracovních nabídek zvolí tu, která nabízí větší flexibilitu.

FLEXJOBS provedli od roku 2015 ve firmách mnoho workshopů zaměřených na toto téma. Jejich průzkumů se zúčastnilo téměř 1000 pracujících, což už je zajímavý vzorek. Z jejich dat měření flexibility vychází, že 97% z dotázaných dnes flexibilitu využívá, dostane-li tu možnost. Je tedy vidět, že flexbilita je na trhu práce velmi žádaná. A to nejen u skupiny, se kterou si ji nejčastěji spojujeme: maminky na mateřské či rodičovské dovolené. Zaměstnání, které bude flexibilní, ocení i další skupiny: studenti, pracující důchodci, všichni, kdo pečují o osoby blízké, mají zdravotní problémy, nebo jiná omezení. Zdenka Studená firmám rozhodně doporučuje nebrat flexibilitu jako výjimku pro některou specifickou skupinu, ale přistupovat k ní jako k tématu, které se týká všech.

Pro některé firmy může být zavádění flexibility náročné. Výhody, které tím však firma získává, vyváží počáteční časovou i finanční investici. A právě i ve finanční oblasti se flexibilita může pozitivně projevit. Firmy, které se touto cestou rozhodly jít, zaznamenaly růst produktivity, profitability a lépe se jim daří obsadit volné pozice, protože se zvýšila jejich atraktivita na trhu zaměstnavatelů.

O tom, jak se firmám daří zavádět flexibilitu rozpoutala diskuzi Ilona Malá, Zdenky kolegyně z FLEXJOBS. Snad každý z účastníků přispěl  se svými zkušnostmi a podněty, co jim fungovalo a co naopak museli vyřešit. Vyšší flexibilita práce s sebou nese i určitá rizika. Je zapotřebí dobrých manažerů, kteří umí a chtějí motivovat ve flexibilním prostředí. K tomu, aby byla u některých pracovních míst flexibilita umožněna, je často nutné implementovat technické řešení. A nezbytné je i zakotvení pravidel flexibility do firemních směrnic. Nejdůležitější je však odbourání předsudků, takový mentální posun v hlavách managementu firem. Posun od zamítavého: “U nás to nejde.” a “Děláme to jen kvůli maminkám.”  k zasvěcenému: “Jde to a prospívá to všem.”

Oznámení o souborech cookie ve WordPressu od Real Cookie Banneru