ESG Klub: Firemní best practices

Jak úspěšně začít s firemním ESG? Zástupci PPF Telecom Group, MSCI a Hero & Outlaw nám odhalili své udržitelné strategie a jak udržitelnost ve firmě dále rozšiřují. Nemohli jste se připojit k online ESG klubu? Níže v článku najdete shrnutí zásadních myšlenek jeho řečníků.

Speakeři ESG klubu:

ESG manažerka Klára Zavadilová představuje ESG strategii společnosti PPF Telecom Group 

Klára Zavadilová vysvětluje, co se svým týmem před vydáním historicky prvního ESG reportu skupiny v tomto roce udělali. Zmapovali si dosavadní pokrok firmy v oblasti udržitelnosti a definovali si základní ESG strategie a poté do tvorby nové ESG strategie zapojili také vedení. Od té doby s managementem firmy  probírá udržitelnost firmy pravidelně.

ESG report se skupině podařilo vydat letos, v přípravách ESG strategií začala již v roce 2021.

Jak probíhala příprava ESG strategie ve skupině 

Jak vytvořit vlastní ESG report? 

Společnost PPF Telecom Group ve svém vlastním ESG reportu vyšla ze standardu GRI a také sledovala, jaké informace ratingové agentury jako MSCI u jiných udržitelných firem nejvíce hodnotí. Na základě toho s kolegy Klára sestavila údaje, které do reportu společně zahrnuli.

A čemu by se Klára zpětně již před přípravou prvních ESG strategií věnovala?

„Především sběru dat. Standardy a směrnice v oblasti ESG nejsou tak jasné, jak se může na první pohled znát,” radí.

MSCI ESG ratingy nám představil viceprezident pro změnu klimatu Jakub Malich

Společnost MSCI poskytuje kompletní poradenství v investičním procesu. Vytváří indexy, které investorům pomáhají s rozhodováním do čeho investovat. Kromě toho je také největším poskytovatelem ESG dat a ratingů.

ESG rating

Jakub nejprve zdůraznil rozdíl mezi CSR a ESG, mezi oblastmi, které se společně často setkávají, nelze je však zaměňovat. Zatímco CSR je zodpovědný přístup k podnikání, který je v dnešní době nezbytný, ESG je především o hledání témat, které mají skutečný vliv na firmu a její fungování – ať už jde o životní prostředí nebo například společnost – a pozitivní ovlivňování těchto vybraných oblastí. MSCI pak měří, jak se firmám daří být v rámci všech tří pilířů ESG se svým okolím v harmonii. Může tak například zjišťovat, kolik vody firma spotřebovává a zda se snaží spotřebu snižovat nebo zda redukuje tvorbu emisních plynů v rámci své výroby.

Co je ESG rating, který firma MSCI provádí? 

Dobrým příkladem v ESG ratingu je firma Tesla, která je vnímána veřejností jako velmi udržitelná firma. Jakub vysvětluje, že ačkoli na tom Tesla není v environmentálním pilíři ESG špatně, v oblasti Governance už si vede hůř. Společnost známá především výrobou elektromobilů je velmi kontroverzní ve svém přístupu k zaměstnancům, problémem jsou pro ni také vadné produkty, které zákazníci musí často nechávat opravovat. Proto nakonec v ratingu MSCI zase tak dobře nedopadá.

Co všechno zkoumá MSCI při vytváření ratingů? 

Data nelžou! Upozorňuje senior consultant v Hero & Outlaw Jakub Splavec

Komunikační agentura Hero & Outlaw se na ESG dívá především prostřednictvím dat. Ty poté přetváří v lehce stravitelný, zajímavý, a především důvěryhodný příběh.

Lidé po CEOs chtějí stále více, aby se vyjadřovali k celospolečenským tématům 

Jak naši čtenáři nejspíš tuší, trend ESG není žádnou novinkou – ačkoli takto sestavená tři písmena tu s námi opravdu dlouho nejsou, jak vysvětluje Jakub 

Lidi zajímá, co firmy dělají, kam míří, jaká je jejich vize, a to dlouhodobě. Zajímavým poznatkem z průzkumů agentury IPSOS je také tzv. „ESG patriotismus” v České republice. Projevuje se tím, že Češi i Češky jsou přesvědčeni, že firmy by měly realizovat své ESG strategie a projekty v České republice, ne jinde ve světě. Pouze mladší generace už jsou otevřenější i podpoře v zahraničí a akceptují ji o něco lépe.

Proč lidé velkým firmám často nevěří, že jsou udržitelné? 

Jakub nám při své prezentaci také vysvětlil, proč zákazníci věří menším firmám více, zatímco korporáty stojí před větší výzvou co se důvěryhodnosti týče. Velkým problémem v tomto ohledu jsou ESG stránky firem, které mnohdy obsahují informace, které nejsou podložené fakty, navíc často obsahují prvky greenwashingu.

Jak důvěru zákazníků získat? 
  • Vytvořte důvěryhodnou agendu z oblasti svého podnikání.
  • Buďte transparentní.
  • Vytvořte své firmě konkrétní závazek.
  • Nezapomínejte na detaily, jsou důležité. Sledujte v průběhu času, jak se vaše závazky a ESG projekty vyvíjí.
  • A především své výsledky z oblasti ESG shrňte ve svém nefinančním reportu.

„I kdyby ESG zítra zaniklo, odpovědnost s námi zůstane,” podotýká Jakub a dodává, že odpovědnost je pro zákazníky skutečně důležitá a stále více nabývá na významu.

Chcete se zúčastnit našich ESG klubů a dalších akcí, které pořádáme po celý rok? Přidejte se do sítě našich členů, více informací o tom, jak se stát členem Business Leaders Fora, najdete na našem webu. 

Oznámení o souborech cookie ve WordPressu od Real Cookie Banneru