ESG klub: Best practices v nefinančním reportingu

V našem posledním ESG klubu, který je součástí vzdělávacích aktivit v rámci našeho členství, jsme se zaměřili na téma nefinančního reportingu. Zeptali jsme se našich řečníků, kteří mají se zprávami o udržitelnosti bohaté zkušenosti, jak s nefinančním reportingem začít a jaké normy je třeba dodržovat. Hosté s námi také sdíleli, jak vypadá nefinanční reporting v jejich firmách.

Prvním řečníkem byl Ondřej Šikl, specialista ESG ze skupiny ČEZ, který nám popsal, jak skupina vytvořila unikátní ESG knihovnu, kterou najdete na jejich webových stránkách. Jako další se s námi o své praktické zkušenosti s reportingem podělil Michal Vaňáček ze společnosti Tesco Stores.

Odbornice na ESG strategii Martina Remtová ze společnosti Flagship Consulting zastoupila Jana Růžičku, šéfa vnějších vztahů skupiny PPF a člena výkonného výboru BLF, který  se kvůli své zahraniční cestě nemohl klubu účastnit.  Všichni řečníci nám předali cenné zkušenosti nasbírané mnoha lety strávenými zdokonalováním nefinančních reportů.

Z našich účastníků ESG klubu již 46 % report vydává, ať už ve své nebo mateřské společnosti

 

ESG knihovna společnosti ČEZ 

774 ukazatelů. sledované období 2019-2021. Mezinárodně uznávané standardy. A neustálá práce na dalším vývoji. To je ESG datová knihovna skupiny ČEZ

ČEZ implementuje své ESG projekty až po řádném strategickém promyšlení a odsouhlasení. „Nelakujeme to, aby to bylo hezky PR nebo marketingově lákavé,” popisuje Ondřej Šikl.

Tím se firma ujišťuje, že každý projekt dává v rámci její ESG strategie smysl a vyhýbá se tak nesourodým aktivitám, které by do celkového ESG plánu nezapadaly. Zvyšuje tak také svůj ESG rating, a tedy i svou konkurenceschopnost.

Jako první česká firma vydává skupina ČEZ nejen report o trvalé udržitelnosti, ale také SDG report.

Největším ESG projektem, kterým se ČEZ v poslední době zaobíral, byl nový ESG web, který uvádí veškeré informace o udržitelnosti skupiny, a to v maximálně třech kliknutích. Na webové stránce jsou také uložené veškeré udržitelné reporty. Nově také ČEZ otevřel svou online ESG knihovnu, nejrozsáhlejší ze všech energetik v Evropě. Nástroj nabízí data nefinančního charakteru, která si zaměstnanci nebo zákazníci a další stakeholdeři mohou zobrazit v podobě tabulky nebo spojnicového a sloupcového grafu.

Skupina ČEZ na své udržitelnosti pracuje neustále a překračuje výzvy s ní spojené. V současné době je hlavní výzvou především sociální část ESG problematiky:

„Bariéry našich reportů vnímáme převážně v sociální oblasti, kterou je složité vhodně pojmout. Data jsou jasná, ale někdy těžko uchopitelná. Například máme svůj cíl: Chceme mít 30 % žen v managementu. Je to pro nás ale složité. Energetika nikdy nebyla sektorem zajímavým pro ženy. Je to škoda, momentálně se zabýváme tím, jak s tím bojovat.”

Tesco Stores má nový smysl podnikání 

Před rokem Tesco představilo svůj nový udržitelný smysl podnikání: Každý den přinášet zákazníkům, komunitám a planetě něco navíc. Společnosti záleží na místních komunitách, stará se, aby její dopad na planetu byl co nejmenší. Své ESG strategie Tesco postavilo na veřejně komunikovaných závazcích.

Tesco například bojuje proti plýtvání potravinami. V roce 2025 chce mít plně recyklovatelné obaly. V roce 2035 bude plně uhlíkově neutrální 

Tesco svá nefinanční data reportuje již od roku 2019. A to pravidelně a transparentně. Svá témata přitom takřka nemění, snaží se pracovat hlavně na svých dlouhodobých cílech.

V loňském roce se firma rozhodla začít reportovat dle nejnovějších účetních SASB standardů a cílů udržitelného rozvoje OSN. Nový report je čistě online a obsahuje veškerá ESG témata, kterým se firma věnuje. Tesco si v něm identifikovalo klíčová témata na základě podnětů svých stakeholderů a na základě principu dvojí významnosti: První důležitou podmínkou je, že témata ovlivňují obchodní výkonnost firmy. Druhou podmínkou je, že Tesco tato témata musí být schopno zásadně ovlivnit. Tesco zkoumá svá témata a jejich rizika jak z finančního, tak nefinančního hlediska.

Odbornice na ESG strategii odpověděla na dotazy k nefinančnímu reportingu  

Martina Remtová se zabývá nefinančním vykazováním ve společnosti Flagship, specializované konzultační agentuře zaměřené na firemní udržitelnost a ESG. Společně s kolegy podporuje firmy ve tvorbě ESG strategie, její implementací, pomáhá vytvářet reporty a komunikaci kolem udržitelnosti.

Jak vytvořit první firemní nefinanční report? Jak začít? 

My vždy firmám radíme, aby si, když neví jak začít, vytvořily první report jako takový souhrn aktivit, které dělají. Protože většina firem už nějakou ESG aktivitu vykonává, mnohdy aniž by si to uvědomovala. Takže bez metodik, bez čehokoli dalšího jen vytvořit základ. Ty legislativní požadavky jsou teď minimální. A v dalším reportu si může firma svou první metodiku zvolit.

Která metodika je nejlepší? 

Já bych doporučila se podívat na Global Reporting Initiative (GRI). GRI je také připraví na nové evropské standardy, které postupně přicházejí i k nám.

Zanikne metodika GRI (Global Reporting Initiative)? 

Očekáváme, že klesne důležitosti GRI s postupným nástupem CSRD, ale zároveň se GRI podílí na vývoji nových evropských standardů. Navíc existuje již dvacet let, takže pravděpodobně spousta firem bude podle iniciativy reportovat dál a důležitá ještě zůstane, ač o něco méně.

Co trvá nejdéle při přípravě zprávy o udržitelnosti? 

Nejnáročnější je sběr dat. A to hlavně u velkých firem.

Jak dlouho trvá napsat report? 

To hodně záleží na velikosti firmy. U strategie je to dlouhodobá věc, strategii první rok připravujete, zjišťujete, co je pro firmu důležité… Vytyčujete si materialitu těch důležitých témat pro firmu. Kde má dopady, rizika…a podle toho si určíte onu materialitu a přístup k nastavení cílů a strategie. U menších firem to může být do půl roku, u větších rok a déle.

Dobrým začátkem je hodnocení ESG rizik. Firmy nově musí analyzovat své aktivity a jejich dopady –⁠ na životní prostředí, zaměstnance, společnost. Důležité je také zapojení stakeholderů, ti mohou pomoci osvětlit řečené dopady. Po projití procesu dvojité materiality má firma základní orientaci v tom, jak si své cíle nastavit. Nejlepší je začínat mitigací negativních dopadů. 

Děkujeme našim řečníkům a účastníkům za skvělý dubnový ESG klub a těšíme se na další společnou akci! Do té doby nás sledujte na Facebooku, LinkedInu a Twitteru, kam pravidelně přidáváme nejnovější informace ze světa udržitelnosti.

Oznámení o souborech cookie ve WordPressu od Real Cookie Banneru