Co je směrnice o nefinančním reportování CSRD?

CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) je nová směrnice EU, která zavádí pro malé, střední i velké podniky působící v Evropě povinné vykazování informací o ESG, známých také jako „nefinanční” údaje. CSRD byla přijata Evropským parlamentem 10. listopadu 2022 a Radou Evropské unie 28. listopadu 2022. Po implementaci do národních legislativ jednotlivých členských států EU budou její požadavky postupně zaváděny od roku 2024 (pro reporty zveřejňované v roce 2025).

CSRD bude vyžadovat reportování zpráv o ESG (vliv na životní prostředí, společenský dopad a správa firemního řízení) od 49 000 evropských společností, z toho 1 500 v ČR.

Pokud chcete zjistit, zda má vaše společnost povinnost podávat reporty dle CSRD, klikněte na link zde. Společnost Flagship Impact pro tuto příležitost připravila jednoduchý ESG sken.

CSRD se vztahuje na:

  • Společnosti, které v současné době spadají pod směrnici NFRD, a to od roku 2024. ESG report tedy musí vydat v roce 2025 za rok 2024.
  • Velké společnosti, které splňují alespoň dvě z následujících kritérií: a) více než 250 zaměstnanců a buď b) čistý obrat vyšší než 40 milionů EUR, nebo c) aktiva vyšší než 20 milionů EUR. Tyto společnosti budou muset splňovat požadavky CSRD od roku 2025, což platí pro jejich zprávy zveřejněné v roce 2026.
  • Malé a střední podniky obchodované na burze budou muset splňovat požadavky od roku 2026 a zveřejnit zprávu v roce 2027.

Zatím není jasné, od kdy budou malé a střední podniky dosud neobchodované na burze spadat do působnosti CSRD. Je ale pravděpodobné, že se tak v brzké budoucnosti stane.

CSRD je povinná pro všechny společnosti splňující výše popsaná kritéria.

Chcete se dozvědět více o tom, co musí výše popsané typy společností dle CSRD vykazovat? Přečtěte si tento článek, ve kterém se dozvíte více o nových standardech pro vykazování udržitelnosti (ESRS) a o tom, jak CSRD zprávu podávat.

 

Oznámení o souborech cookie ve WordPressu od Real Cookie Banneru