BLF Akademie

 

Jedno ESG téma, více úhlů pohledu.

BLF Akademie se ve spolupráci s experty z členských i externích firem věnuje různým tématům z oblasti korporátní udržitelnosti. V rámci seminářů a workshopů se hledají inovativní řešení aktuálních společenských výzev. Program je sestavován na základě toho, o jaká témata projeví členská základna největší zájem. Akce jsou poté rovnoměrně rozděleny mezi tři hlavní pilíře ESG: environmentální, sociální a governance (řízení a správa firmy).

BLF Akademie nabízí různé formáty vzdělávacích aktivit. Mezi nejčastější patří odborné BLF kluby s přednáškami a networkingové BLF Network Café. Na inovativním BLF Marketplace probíhají expertní přednášky zahraničních hostů a dochází k diskuzi a výměně zkušeností na daná témata. Součástí BLF Akademie jsou také přeshraniční akce pořádané mezinárodní organizací CSR Europe a našimi partnery v regionu střední a východní Evropy.

Která témata jsme například probírali?

ESG legislativa a trendy.

Snižování uhlíkové stopy ve firmě.

Udržitelné inovace.

Komunikace firemní udržitelnosti.

Diverzita a inkluze.

Oznámení o souborech cookie ve WordPressu od Real Cookie Banneru